سامانه قطعه مارکت

این سامانه برای فروش و توزیع لوازم یدکی خودرو طراحی شده است. در اپلیکیشن قطعه مارکت، امکان ایجاد حساب برای عاملیت های مجاز، تعریف فروشندگان قطعات در سامانه ، اطلاع رسانی و ارائه محتوا، ارائه گزارشات مدیریتی و حسابداری، ارائه تخفیفات متنوع توسط فروشندگان، تعامل با کاربران حین سفارشات ایجاد شده است. همچنین این سامانه دارای باشگاه مشتریان چند سطحی می‌باشد.

 

قطعه مارکت

سامانه فروش و توزیع لوازم یدکی خودرو

ویژگی ها

• مدیریت آنلاین وضعیت قطعات • ایجاد حساب برای عاملیت های مجاز • تعریف فروشندگان قطعات در سامانه • اطلاع رسانی و ارائه محتوا • گزارشات مدیریتی و حسابداری • ارائه تخفیفات متنوع توسط فروشندگان • تعامل با کاربران حین سفارشات • باشگاه مشتریان چند سطحی

تکنولوژی ها