پلتفرم نیکوکاری هماتا

در سامانه کمک های مردمی هماتا، NGO ها یا سمن‌ها پروفایل اختصاصی خود را می‌سازند و کاربران می‌توانند کمک‌های نقدی یا غیر نقدی خود را از طریق این پلتفرم ردیابی کنند.

هماتا با قصد شفاف سازی در جمع آوری و‌ صرف کمک‌های مردمی طراحی شده است. دغدغه‌‌ای که در سازمان‌های مردم نهاد اهمیت بالایی دارد. در این راستا، امکان نیاز سنجی برای گروه‌ها یا سازمان مختلف نیز در این سامانه قرار داده شده است.

تکنولوژی ها