پشتیبانی پس از اجرا

بعد از اتمام توسعه سامانه آنلاین، شرکت نرم افزاری نوژن وارد فاز پشتیبانی و بهبود مستمر محصول می‌شود.

تحویل سورس کد پروژه

در صورت ترجیح کارفرما، سورس کد پروژه بعد از طی کردن مراحل رسمی تحت قرارداد، ارائه می‌شود. با توجه به این که محصول در حال مهاجرت از یک سیستم به سیستم کاری دیگری می‌باشد، مستندات کلاسه بندی شده و فنی همراه با نسخه finalized شده سامانه به مشتری تحویل داده می شود.

کسب اطلاعات بیشتر

قرارداد پشتیبانی سامانه

با اتمام کار تیم توسعه اپلیکیشن و وب، تیم پشتیبانی محصولات نوژن به پروژه می پیوندند. این تیم وظایف بهبود مستمر پروژه نرم افزاری، رفع باگ بیزینسی، رفع باگ فنی و راهبری فنی سامانه را بر عهده دارند. پشتیبانی فنی نوژن در سه سطح (پلاتین، پریمیوم و سازمانی) ارائه می‌شود.

خدمات پشتیبانی

پلن های پشتیبانی از محصول نرم افزاری

خدمات پشتیبانی نوژن

پایان پروژه نرم افزاری به معنای پایان ارتباط نوژن با کسب و کار نیست. ما به کارمان متعهد می مانیم. فرایند های بهبود در سامانه به منظور حفظ رضایت کاربران به صورت مستمر اجرا می‌شوند. محصول نرم افزاری تولید شده، از اپلیکیشن موبایل تا سایت و پنل های مدیریت پشتیبانی لازم را دریافت می‌کند. و در صورت تشخیص کارفرما، نوژن مسئولیت آموزش نیروهایی برای پشتیبانی سیستم را تقبل خواهد کرد.

پشتیبانی فنی و نگهداری از سیستم

راهبری سامانه

گسترش پذیری سامانه

فعالیت هدفمند یک کسب وکار در حوزه دیجیتال، وابسته به خلق ارزش مستمر در خدمات کسب وکار است. سامانه ها در صورتی که زیرساخت گسترش پذیر داشته باشند، قابلیت همراهی با نیاز های بازار و پیشی گرفتن از رقبا را دارند.

در گسترش پذیری پروژه، فیچر های جدیدی به سامانه افزوده می‌شوند، یا کاربری فیچر های موجود به گونه ای تغییر داده می‌شوند تا نیازمندی های جدید کسب و کار را پاسخ گو باشند.

برای آشنایی بیشتر با فرایند طراحی اپلیکیشن موبایل و طراحی سایت

در بلاگ نوژن بخوانید:

خدمات

خدمات شرکت نرم افزاری نوژن برای کسب و کار شما